0% VAT dla szkół - Sklep z komputerami poleasingowymi Komputerobranie - Sklep Komputerobranie

0% VAT dla szkół

Zgodnie z polskim prawem, dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych może być opodatkowana 0% stawką podatku VAT. Podstawą obniżenia stawki podatku jest "Ustawa o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26)

Zgodnie z zasadami ustawy o VAT, dostawa sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką 0%, przy czym za placówkę oświatową uważane są:

- szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne;
- szkoły wyższe;
- placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Takie same zasady obowiązują na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące produkty:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
- drukarki
- skanery
- urządzenia do transmisji danych cyfrowych w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy

Procedura zakupu poleasingowego sprzętu komputerowego

W celu zakupienia sprzętu poleasingowego na rzecz placówki oświatowej należy przedstawić zamówienie oraz zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową. Dokument ten należy przedłożyć w trzech egzemplarz.

Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

Pliki do pobrania

Zamówienie i zaświadczenie 0% VAT dla szkół